Kalite Politikamız

Karaman Geri Dönüşüm Temel Prensip Ve İlkeler

1. Yasa ve mevzuatların gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek
2. Personelin çevre,iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda gerekli eğitimlerini üstlenmek
3. Hava, su, toprak ve diğer tabi kaynakların kirlenmesini önlemek
4. Sonraki nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakacak şekilde faaliyetlerini sürdürmek yer almaktadır.Karaman Kardeşler olarak toplamadan depolamaya ve lojistiğe kadar atığın her aşamasında atığın çevreye zarar vermeden en uygun şekilde geri kazanımı sağlamaya çalışmaktayız.

araman Geri Dönüşüm ilk olarak lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ve ADR (Tehlikeli Atık Taşıma Sertifikası) sertifikalı şoförleri ile atığı bulunduğu noktadan alarak
Silivri Selimpaşa’daki tesisine getirmektedir.Tesisine kabul ettiği bu atıkları özelliklerine göre ayırıp güvenli bir şekilde depolamaktadır.Depolanan bu atıklar
daha sonra kontrolden geçirilerek yeniden kullanılabilecek olanları atık sahibinin izni ve gerekli kanunlar çerçevesinde yeniden kullanıma sunmaktadır.Hiçbir
şekilde değerlendirilemeyen atıkları lisanslı bertaraf tesislerine bertaraf edilmek üzere göndermektedir.Geriye kalan atıklar ise en uygun geri dönüşüm
yöntemleri ile tekrar imalat süreçlerine kazandırılmaktadır.